Bewindvoering

Soms zijn (jong) volwassenen of ouderen niet (helemaal) in staat voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld als sprake is van een beperking, verslaving of dementie. Als u niet in staat bent uw financiële belangen zelf te behartigen, moet een ander dit voor u doen. Hiervoor kan de rechter u onder bewind stellen. Dit betekent dat uw geldbeheer de verantwoordelijkheid wordt van de bewindvoerder. Als beschermingsbewindvoerder zorgen wij voor rust en zekerheid door uw geldzaken (tijdelijk) van u over te nemen. Voordat wij voor u aan de slag gaan, moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. Natuurlijk helpen wij u daarbij graag.

Inkomensbeheer

Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan en uw administratie op orde te houden? Heeft u betalingsachterstanden en schulden? Begint u langzaam de grip op uw financiën te verliezen? Wij helpen u graag met inkomensbeheer. Inkomensbeheer is een vrijwillige maatregel. U blijft verantwoordelijk voor wat u zelf kunt. Wij zorgen voor zorgeloze, financiële stabiliteit. Waar mogelijk werken we samen toe naar een situatie waarbij u weer volledig zelf de regie heeft over uw financiën.

Schulddienstverlening

In het geval van schulddienstverlening werken wij aan het oplossen (of hanteerbaar maken) van uw schulden. Bij een problematische schuldensituatie kunnen wij een beroep doen op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Er kan dan een MSNP (Minnelijke schuldhulpverlening natuurlijke personen), een saneringskrediet of WSNP (Wettelijke schuldhulpverlening natuurlijke personen) worden ingezet. In alle gevallen blijven wij het beschermingsbewind voeren. Wij zorgen ervoor dat het traject goed doorlopen wordt en zetten daarbij graag een stapje extra voor u.

Tarieven

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Wanneer u een minimuminkomen heeft en geen eigen vermogen, is het niet altijd mogelijk de kosten voor het beschermingsbewind te dragen. Hiervoor kan bijzondere bijstand worden aangevraagd bij uw gemeente. Wij zullen de aanvraag hiervoor verzorgen.

Persoonlijke intake

We starten onze dienstverlening altijd met een persoonlijke kennismaking. Dit intakegesprek kan plaatsvinden bij u thuis, op ons kantoor of bij de instelling waar u mogelijk verblijft. Op basis van het gesprek doen wij u een persoonlijk dienstverleningsvoorstel. Vanzelfsprekend heeft u gedurende het hele traject altijd een en dezelfde contactpersoon en evalueren we de dienstverlening regelmatig.

Maak direct een vrijblijvende afspraak